Dansk Folkeparti vill nu ha en liknande folkomröstning i Danmark. Österrikes två nationalistiska partier ger Schweiz sitt stöd. Den italienska ministern Roberto Calderoli välkomnade folkomröstningen med orden: "Schweiz sänder oss en klar signal: Ja till klocktorn, nej till minareter". Även i fler europeiska länder hördes liknande smaklösa tongångar. Man undrar lever vi år 2009 eller hör vi åter ekon av 1930-talets fobi för det annorlunda?

Sverige måste välja en annan väg. Fredagsbönen är veckans viktigaste gudstjänst inom islam och utomhus ljuder fortfarande inga böneutrop i Sverige. Vi är många som besökt muslimska länder och kan intyga att böneutropen inte är mer störande, starkare eller speciella än ringande kyrkklockor om söndagarna. Stökiga grannar torde vara ett större problem är religiösa ljud. I Oslo tillåts böneutrop varje fredag från moskén i Gamlebyen sedan år 2000. Den muslimska församlingen, World Islamic Mission, får kalla till fredagsbön under tre minuter. Ljudet får inte vara starkare än 60 decibel och en spärr i högtalaranläggningen ser till att ingen kan vrida upp ljudstyrkan över den tillåtna nivån. Sverige borde inspireras av Norge där till och med ateister erbjudits att få ropa ut sitt budskap om att det inte finns någon gud överhuvudtaget för balansens skull.

Islam är vårt lands näst största religion. Att muslimer vill bygga gudstjänstlokaler är ett tecken på att man känner sig hemma i Sverige. Moskébyggande bör uppmuntras och inte bekämpas. Muslimer brukar kalla sig för Sveriges största undergroundrörelse med tanke på alla moskélokaler som finns i källare runt om i vårt land. Tack vare moskébyggen, i Malmö, Uppsala och Stockholm och andra städer, har vackra moskéer blivit synliga i det offentliga rummet. De utgör en omistlig del av Sveriges religiösa, kulturella och arkitektoniska mångfald. Dessutom människor som känner sig trygga i sin egen kultur har lättare att ta till sig det nya samhället. Se parallellerna med språkinlärning där ofta skolungdomar som fått god hemspråksundervisning också presterar bättre i annan undervisning. Kunskap och trygghet ger styrka.

Jag håller med ett uttalande från Europas ortodoxa rabbiner: "Europa kan inte besegra den extrema islamismen genom att bekämpa religionsfriheten och riva moskéminareter i Schweiz". Exakt så. Europa som kontinent ska just stå för upplysning, respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och en solid frihetlig grund. Detta är vår styrka och stolthet i världen att Europa inte bara var först ut med demokrati eller att avskaffa dödsstraffet, utan att vi också vinnlägger oss i att bevaka, bejaka och försvara rättigheter. Allt annat är pinsamt.

Birgitta Ohlsson

riksdagsledamot (FP)