Replik

Svar till Per Bolund och Annika Lillemets artikel 24 mars.

De rödgröna tror att Sveriges energiförsörjning - och därmed många 10 000-tals jobb - klarar ett snabbt bortfall av både fossil energi som olja, kol, gas samt kärnkraft. Genom alliansens historiska storsatsning på förnybar energi kan i första hand den fossila energin ersättas, på grund av klimathotet.

Att samtidigt ersätta kärnkraften är orealistiskt, och de rödgröna spelar rysk roulette med 10 000-tals svenska industrijobb. Däremot kommer den starka förnybara energiökningen att på sikt kunna ersätta även kärnkraften. Härigenom och genom att staten inte ska satsa några skattepengar i kärnkraft kommer knappast kärnkraftsbolag och banker att våga bygga nya verk.

Vad gäller uranbrytning kan en kommun inlägga veto mot detta, vilket är mycket bra.

Det finns många olika mineralämnen i den svenska berggrunden; järn, koppar och guld är bara några av de ämnen som vi har haft stor nytta av. Gruvdriften är en viktig näring i Sverige, det skapar tusentals jobb i vårt land - speciellt i glesbygd.

Vid prospektering kan det vara svårt att skilja ut uran från andra mineraler, varför det är svårt att ha en särlagstiftning. Lagstiftningen ger en grund för en bra hantering där höga krav måste uppfyllas. Det innefattar såväl ett kommunalt veto mot uranbrytning som mycket höga miljökrav.

Regeringen har också via näringsdepartementet och Maud Olofsson lovat att följa frågan om uranprospektering på nära håll. Visar det sig att det kommunala inflytandet behöver öka ska regeringen återkomma med ett förslag om detta. Det är en god framgång för bland annat min motion.

Att det kommunala vetot ska bestå och fortsättningsvis vara mycket starkt är självklart för oss i Centerpartiet. Säger man nej på lokal nivå så är det vad som gäller. Då blir det ingen uranbrytning. Det är en oerhört viktig princip som ligger fast.

STAFFAN DANIELSSON RIKSDAGSLEDAMOT (C)